blinQ benytter TeamViewer for fjernstyring av datamaskiner. Hvis du har TeamViewer installert på din maskin fra før, starter du denne og opplyser til kundekonsulenten i blinQ om DinID og passord et som står under. 


Du kan sjekke om du har TeamViewer ved å søke i Windows sitt søkefelt


Dersom du ikke har TeamViewer installert, kan du benytte deg av blinQ sin QuickSupport. Denne har en enklere installasjon. . Denne kan du hente fra her:


https://get.teamviewer.com/6csznd2


Når du starter denne får du opp dette skjermbildet:


Opplys til agenten Din ID og passordet, så vil agenten kunne se din skjerm.